Bekkenfysiotherapie

Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich bezighoudt met bekkenklachten en bekkenproblemen. Voorbeelden van klachten zijn: urineverlies, ontlasting ophouden, lage rugpijn maar ook kan bekkenfysiotherapie helpen als zwangerschapsbegeleiding. Bekkenproblemen komen voor bij mannen, vrouwen en ook kinderen van alle leeftijden.

Bekkenfysiotherapie richt zich op het hele gebied van de lage rug, het bekken, de buik en de bekkenbodem. Door bekkenfysiotherapie kan de stabiliteit van het bekken worden verbeterd. Het bekken komt hierdoor opnieuw in evenwicht wat vervolgens de klachten en pijn doet afnemen of zelfs verdwijnen.

Onderzoek en behandeling van bekken(bodem)problemen vraagt veel specifieke kennis en ervaring. Het is dan ook zeer raadzaam om behandeling alleen door een erkende geregistreerde bekkenfysiotherapeut te laten doen. Verschillende belangrijke onderdelen van het onderzoek en de behandeling zijn zelfs voorbehouden aan de geregistreerde bekkenfysiotherapeut. Binnen Fysio-Specialist is Merel Stokman geregistreerd bekkenfysiotherapeut.

In onderstaand filmpje wordt bekkenfysiotherapie verder toegelicht.

 

Onze bekkenfysiotherapeute is: Merel Stokman