COPD-Netwerk

COPD Netwerk in de regio Oost- Achterhoek is in 2003 gestart met als doel samenwerking tussen longartsen, huisartsen, praktijkondersteuners/ praktijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, longverpleegkundigen en verpleegkundig specialist longgeneeskunde te verbeteren. De kwaliteit van zorg kon hiermee ook verbeterd worden. Het Netwerk bestaat uit verschillende huisartsenpraktijken en fysiotherapiepraktijken uit de regio Winterswijk, zoals ook de Aaltense huisartsen en Fysio-Specialist. Binnen deze praktijken wordt gewerkt volgens vaste afspraken op basis van het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg (CBO) en het Nederlands Paramedisch Instituut (NPI).

Het voordeel van het Netwerk is dat u verwezen wordt naar hulpverleners die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van patiënten met COPD.

Voor behandeling binnen het COPD-netwerk kunt u in onze praktijk terecht bij: Ellen Baten