Dry Needling

Wat is dry needling?

Dry needling is een behandelmethode waarbij met een droge naald de spieren aangeprikt worden. Hierdoor worden de spieren langdurig ontspannen, zo neemt dry needling op een snelle en veilige manier de opgebouwde spanning weg uit de spieren. Dry needling is een relatief nieuwe techniek die kan worden toegepast door speciaal opgeleide fysiotherapeuten.

Hoe werkt dry needling?

Dry needling werkt anders dan acupunctuur. Waar acupunctuur zich richt op de ‘energie’ in het lichaam en de naalden langere tijd blijven zitten, richt dry needling zich op verhardingen in de spieren, de zogenoemde ‘trigger points’. Ook blijven de naalden niet langere tijd zitten, maar worden de spieren kort aangeprikt.

Welke klachten kunnen worden verholpen met dry needling?

Voorbeelden van klachten die ontstaan door verhardingen zijn:

  • Pijn of stijfheid in een spier
  • Bewegingsbeperking
  • Verminderde krachten in de spier(en)
  • ‘Anders’ bewegen om klachten te ontwijken
  • Tinteling in armen en benen
  • Hoofdpijn
  • Duizeligheid

De behandeling

Afhankelijk van de klacht, worden meerdere Dry Needling sessies gepland. De duur van de sessie is afhankelijk van het aantal prikjes maar zal maximaal 30 minuten duren.
Het inbrengen van het naaldje voelt men nauwelijks. Bij het aanprikken van een spier kan de spier zich kort aanspannen. Dit aanspannen is vaak erg kort en kan zorgen voor een schrikreactie en mogelijk is dit even gevoelig. Vaak is deze pijn een ‘goed’ teken want dat vergroot de kans op een positieve werking van de behandeling.

Kosten van dry needling
De Dry Needling is onderdeel van een behandeling fysiotherapie of manuele therapie, hiervoor wordt geen extra tarief in rekening gebracht.

Voor meer informatie: http://www.dryneedling.nl/

Gespecialiseerde fysiotherapeuten: