FysioPrestatieMonitor

De ervaren kwaliteit van de behandelingen van uw fysiotherapeut worden permanent gemeten door middel van anonieme “feedback-informatie” van patiënten. Vanuit onze overeenkomsten met zorgverzekeraars zijn wij verplicht om vragenlijsten naar patiënten te laten sturen. Wij hebben dit als praktijk onder gebracht bij Qualizorg. Bij beëindiging van de behandeling of bij chronische behandelingen tussendoor kan u per e-mail een vragenlijst toegezonden worden. Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, kunt u ons dit kenbaar maken.