“Voelt goed. Beweegt beter.” Dat is vanaf 1 januari het motto van Fysio-Specialist. Na jaren van groei en uitbreiding van FysioAalten willen we als gespecialiseerd team de uitdaging aangaan om u nog beter van dienst te zijn. Dit willen we doen door onze gedeelde passie en kennis te bundelen en ons meer te richten op specifieke doelgroepen. Uw hulpvraag verdient maatwerk.

Met het bundelen van kennis, onderling overleg, scholing, innovatie, passie en interesse willen we uw behandeling naar een nog hoger plan brengen. We hopen dat dan ook voor u bij Fysio-Specialist geldt: “Voelt goed. Beweegt beter!”.

FysioAalten was uitgegroeid tot een moderne praktijk voor fysiotherapie met vele specialisaties. De verschillende vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen FysioAalten hebben ons nu op een punt van heroriëntatie gebracht, waar wij in goed overleg besloten hebben om de maatschap FysioAalten in de huidige vorm per 1 januari 2016 officieel te staken en als twee afzonderlijke praktijken verder te gaan. Beide nieuwe praktijken met een eigen focus, maar wel met dezelfde wijze van onderlinge samenwerking. Ten behoeve van een vloeiende overgang hebben we het proces reeds in gang gezet en zal het in de komende maanden een geleidelijk karakter hebben.

Wat betreft specialisaties zullen de praktijken zich richten op:

  • Fysio-Specialist zal zich richten op manuele therapie, bekkenfysiotherapie, rug- en nekklachten, kaakklachten, musculoskeletaal- en sportgerelateerde klachten / -revalidatie. Zij vestigen zich op de Ludgerstraat 2 en bij ‘t Boske 11 in Aalten.
  • Samen Fysiotherapie zal zich gaan richten op kinderfysiotherapie, (kinder)bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie, handtherapie, geriatrie en multidisciplinair functioneel georiënteerde fysiotherapie, bijv. o.a. Parkinson. Zij vestigen zich aan de Nassaustraat 5-01 in Aalten.

Beide praktijken blijven reguliere fysiotherapie aanbieden en er zorg voor dragen dat patiënten bij de juiste behandelaar terecht komen.